career@hict wegwijzer

 

hict professionals in de zorgsector


De zorgsector is onderhevig aan steeds snellere veranderingen, vernieuwingen en performantievraagstukken. Omdat de sector vandaag steeds vaker geconfronteerd wordt met een tekort aan gespecialiseerde expertise is er vaker nood aan tijdelijke deskundigheid van buitenaf.
hict professionals plaatst interim managers en interim experten bij zorginstellingen en biedt zo expertise aan waarover een organisatie  niet (meer) beschikt, of slechts tijdelijk wenst te beschikken.


Enkele mogelijkheden: 

 • vervanging, in afwachting van een permanente invulling van de vacature;
 • bij tijdelijke behoefte aan specifieke expertise;
 • in het kader van een project; 
 • ten tijde van een overgangsperiode in een organisatie;
 • bij herstructurering, overname, integratie of uitbreiding van een organisatie;
 • bij start-up;
 • in crisissituaties; 
 • ...

In tegenstelling tot een consultant die slechts een adviserende rol op zich neemt, beschikt een interim manager of expert over het mandaat om beslissingen te nemen en door te voeren, of om opdrachten uit te voeren binnen het kader van de gemaakte afspraken.

hict professionals ondersteunt zorgorganisaties door:
het ter beschikking stellen van ervaren deskundigen in management en gespecialiseerde operationele functies. Deze professionals nemen taken en verantwoordelijkheden op voor een beperkte periode en binnen het kader van duidelijk afgelijnde opdrachten.
hict professionals zorgt voor het beheer, een stipte opvolging, en een regelmatige evaluatie van de opdrachten.

hict professionals ondersteunt (zorg)professionals door:
het uitkijken naar passende tijdelijke opdrachten binnen hun expertisedomein bij zorgorganisaties in ons uitgebreid zorgnetwerk.


hict professionals focust op alle management- en gespecialiseerde functies in zorginstellingen, met uitzondering van artsen,  paramedici, en verplegend en verzorgend personeel:

 

 

hict, consulting in healthcare

 

hict biedt consulting aan zorgverstrekkers, leveranciers aan zorgverstrekkers en overheidsdiensten binnen de gezondheidszorg.

hict's visie: creëren van een toekomstgericht gezondheidsstelsel met een betaalbare, kwalitatieve dienstverlening door de betrokken processen efficiënter te organiseren en de schaarse middelen in de sector optimaler te benutten.

hict's missie: doorvoeren van tastbare en realistische verbeteringen betreffende de algemene performantie, het effectieve gebruik van resources, de efficiëntie van organisatorische processen en de kwaliteit van hun activiteiten.


hict doet hierbij beroep op erkende methodologieën en haar sectorspecifieke expertise, en volgt het architect-aannemerprincipe:

 • analyse van bestaande situaties
 • uitbrengen van onderbouwd advies
 • implementatie van de oplossingen
 • veranderingsprogramma voor de klant
Laatste vacatures
Vertrouwelijk
inBelgië en projecten in het buitenland
hict professionals biedt aan
inBelgië en projecten in het buitenland
hict professionals biedt aan
inVlaanderen
hict professionals biedt aan
inOost- en West-Vlaanderen